Start arrow Nasze wnioski
Nasze wnioski
Odpowiedź wójta na nasze pytania w spawie gazu
Image

Komentarze (2)

 
Wniosek o wyjaśnienia w sprawie pisma Gen Gazu

       Ostatnio mieszkańców bardzo zbulwersowało  pismo Gen Gazu  BS/GE-KT/ML/11/18287 z dnia 31.03.2011 rozesłane wśród odbiorców gazu z terenu Gminy Luzino. Mieszkańcy zwrócili się do nas o wyjaśnienie tej sprawy. Wystąpiliśmy  do wójta gminy z wnioskiem (wniosek poniżej) o wyśnienia z podobnym w treści wnioskiem zwróciliśmy się również  do Gen Gazu. Po otrzymaniu wyjaśnień od wójta i firmy Gen Gaz zwrócimy się o  opinię w tym temacie do rzecznika praw konsumentów.

 

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

Image 

Komentarze (1)

 
Dostęp do informacji w zgodzie z prawem

       Pisałem  w poprzednim artykule o wprowadzeniu przez Panią  Przewodniczącą Rady Gminy Luzino utrudnień w dostępie   do informacji publicznej.  Wystąpiłem do Pani  Przewodniczącej  o udostępnienie kopii  wprowadzonych zasad uzyskiwania informacji oraz podanie podstawy prawnej takich działań (wniosek poniżej). W  odpowiedzi (odp. poniżej) Przewodnicząca  wyjaśnia, że informacje są udostępniane w BiP lub w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy   na zasadach określonych w przytoczonej  prze zemnie Ustawie o dostępie do informacji publicznej. Uznajemy, że odpowiedz Pani Przewodniczącej jest gwarancją swobodnego dostępu do informacji publicznej i dobrze rokuje na przyszłość. W komentarzach do  poprzedniego artykułu zaatakowano mnie bardzo agresywnie zarzucono niewiedzę, czepialstwo i malkontenctwo z jak najgorszymi życzeniami. Ustawa ma swoją objętość i trudno do każdego postawionego mi zarzutu przytaczać paragraf i interpretację prawnika dlatego komentarzy nie opublikowałem. W skrócie: ustawa określa co to jest informacja publiczna, kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji ,sposób udostępnienia, komu można udostępnić, koszt informacji, sankcje za nie udostępnienie, ochrona danych wrażliwych. Zgadzam się że informacją można manipulować dlatego w przeszłości informację uzyskaną zgodnie z Ustawą niezwłocznie czyli od ręki w postaci kopii, przekazaną ustnie  czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej posługiwałem się bardzo rozważnie, świadom że zmanipulować można tylko raz, dlatego ze zrozumieniem odbieramy działania Pani Przewodniczącej w dopiero rozpoczynającej się kadencji.  

Kazimierz Kulhawik

Przewodniczący Stowarzyszenia Samorządność

Image

 Image

Komentarze (1)

 
Zobacz też…
© 2021 Luzino Stowarzyszenie Samorz%u0105dno%u015B%u0107
Image Image Image Image