Start arrow Artykuły
Artykuły
Wybór nowego przewodniczącego Rady Gminy Luzino

Wybór nowego przewodniczącego Rady Gminy Luzino

Na sesji 29 czerwca poddano pod głosowanie wniosek o odwołanie radnej Genowefy Kasprzyk z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Luzino. Trzynastu radnych i głosowało za odwołaniem. W głosowaniu udziału nie wzięła odwoływana przewodnicząca, .przeciwko odwołaniu głosowała radna Aleksandra Mejer. Dokonano wyboru nowego przewodniczącego którym został radny Bartłomiej Formela radny z opcji wójta,opozycja nie wystawiła swojego kandydata. Nowy przewodniczący wybrany został bezwzględną większością 8 głosów, 6 głosów przeciw, wybierany radny Formela nie wziął udziału w głosowaniu - razem 15 głosów. W obu przypadkach zgodnie z ustawą głosowanie było tajne. O ile w przypadku odwołania prawie pewne jest jak kto głosował o tyle przy wyborze przewodniczącego nic nie jest pewne i trudno dzisiaj spekulować kto jak głosował. Przed odwołaniem przewodniczącej opozycja miała siedmiu radnych a rządzący ośmiu. Po odwołaniu przewodniczącej, radne Kasprzyk i Mejer wystąpiły z klubu wójta i zadeklarowały się jako radne niezależne. Oficjalnie i jawnie rozkład sił na dzisiaj wygląda: rządzący  6 radnych , opozycja 7 radnych, niezależne 2 radne. Przy wyborze przewodniczącego powinno być 9 do 6 przeciwko radnemu Formeli gdyby ten głosował na siebie a gdy nie głosował to 9 do 5. Na oko widać, że wójt nie ma większości a mimo to wygrał Na dziś można powiedzieć, że siły wójta są nie rozpoznane lub nieujawnione. Po wyborze radnego Formeli na przewodniczącego Rady, zwolniły się miejsca w komisjach między innymi funkcja przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Obsada tego stanowiska może wiele nam powiedzieć. Nie długo rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok (każdy mieszkaniec i organizacja jak również radny może zgłaszać wnioski do budżetu na rok 2013 do 25 września) a potem będzie głosowanie które jest jednym z dwóch najistotniejszych głosowań w Radzie drugie to absolutorium z wykonania budżetu. Przede wszystkim te dwa głosowania pokazują jaki jest rozkład sił w Radzie. Na pewno ostatnia sesja nie zakończy konfliktu w Radzie. Co wynika z wydarzeń ostaniach miesięcy dla nas mieszkańców dla rozwoju gminy – NIC NIE WYNIKA. Gmina Luzino przoduje w mediach ale nie w tematyce burzy mózgów, inwestycji, programów, pomysłów na przyszłość, dostarczamy mediom taniej i łatwej pożywki w sezonie ogórkowym, politycy przy tej okazji lansują się i na silę chwalą samych siebie. W grudniu minie połowa kadencji Rady. Mieszkańcy zaczną oceniać co w ciągu dwóch lat zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu zaczną oceniać dokonania radnych. My również przyglądamy się pracy radnych w poszczególnych okręgach wyborczych i na pewno podzielimy się swoimi spostrzeżeniami.


Kazimierz Kulhawik

Prezes

Stowarzyszenia Samorządność

Skomentuj

 
Ponowny wniosek radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady Gminy Luzino

Ponowny wniosek radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady Gminy Luzino

Trzynastu (13) radnych podpisało się pod wnioskiem o odwołanie radnej Genowefy Kasprzyk z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Luzino. Radni wnioskują o rozpatrzenie i przegłosowanie wniosku na najbliższej sesji tj 29 czerwca (piątek) godz 13.00 lub zwołanie w terminie późniejszym sesji nadzwyczajnej. Ze względów ekonomicznych korzystne byłoby przeprowadzenie procedury odwołania i wyboru nowego przewodniczącego na najbliższej sesji tj w piątek ale to przewodnicząca zadecyduje czy uzupełni porządek obrad o te punkty czy wyznaczy termin dodatkowej sesji nadzwyczajnej. Poprzednia próba odwołania przewodniczącego podjęta przez opozycję była nieudana mimo zakulisowych gier, teraz wydaje się pewne na 100% , że rządzący i opozycja ramię w ramię odwołają radną Genowefę Kasprzyk z funkcji i wybiorą nowego przewodniczącego .Dlaczego tak się stało odpowiedź pośrednia jest w poprzednich artykułach, osobiście uchylam się od bezpośredniego i wprost komentowania zachowań radnych i wójta. Jak poprzednio pisałem wójt aby zaakceptować odwołanie przewodniczącej musi zadbać o zbudowanie stabilnej większości w Radzie bez głosu radnej Genowefy Kasprzyk. Czy zbudował tę większość czy nastąpiły jakieś transfery okaże się to już po głosowaniu przy wyborze nowego przewodniczącego. Jako mieszkaniec tej gminy jestem raczej zaniepokojony niż obojętny czy podekscytowany obecnym stanem. Znając potencjał i ambicje radnych to nie będzie koniec zamieszania i konfliktu. A to ustabilizuję tylko stagnację w gminie, polityka wzięła górę nad gospodarskim podejściem do rządzenia. Już obecnie były stopowane dobre pomysły które mogłyby służyć nam społeczności gminnej ale nie służyły lansowaniu się niektórych polityków.


Kazimierz Kulhawik

Prezes

Stowarzyszenia Samorządność

Skomentuj

 
Oświadczenie Przewodniczącej Rady

   Dla równowagi stron przedstawiam oświadczenie Pani Genowefy Kasprzyk Przewodniczącej Rady wygłoszone na sesji  Rady w dniu 29.03.2012.  Oświadczenie to pani przewodnicząca wkleiła do komentarza do poprzedniego artykułu. Nie zgodziłem się na wcześniejsze  żądanie opozycji  udostępnia strony Stowarzyszenia  opozycji, jednakże w zawiązku z wyjątkową sytuacją zgodziłem się na ich  prośbę opublikować   „ uzasadnienie wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady” To samo uczyniłbym dla przewodniczącej gdyby o to poprosiła po sesji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mimo że tego nie zrobiła  dla równowagi publikuję to oświadczenie z własnej inicjatywy  w odrębnym artykule.

Kazimierz Kulhawik

 

Oświadczenie

Wysoka Rado, w związku z wnioskiem o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Luzino pragnę wyrazić na ten temat swoje zdanie. Według mnie złożony wniosek jest nieuzasadniony, nie odnosi się do faktów, a jedynie ad persona. Absolutnie nie zgadzam się z argumentami, które opozycja przedstawiła jako powód mojego odwołania. Swoje obowiązki wykonuję rzetelnie, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towarzyszy mi ciągła troska, aby sesje były dobrze zaplanowane, prowadzone, przygotowane na konkretne tematy, merytoryczne i krótkie. Staram się być odpowiedzialna, solidna, konsekwentna w działaniu, zawsze chętna do pracy i najpierw wymagam od siebie, a dopiero potem od innych. Jestem radną bardzo zaangażowaną na rzecz mieszkańców, a to, co opozycja uważa za moje wady, inni postrzegają jako walory. Dla dobra gminy wielokrotnie deklarowałam chęć współpracy z całą Radą, ale ze strony opozycji wola ta była notorycznie ignorowana, spotykały mnie same ataki, agresja i pomówienia. Jak mogłam nie reagować, na uwłaczające radnym mojego klubu, lub Wójtowi obraźliwe słowa? Radni opozycyjni skupili swoją uwagę wyłącznie na żądaniach. Chodzi o podział funkcji w gminie, często też o błahostki, jak ta, że nie dbam o higienę ich umysłu, czyli za dużo jest pracy na sesjach i komisjach. Mamy obowiązek jako radni poświęcać tyle czasu sprawom mieszkańców, ile wymaga tego najlepiej pojęty interes społeczny, powinniśmy zgłaszać nowatorskie pomysły, mieć ugruntowane poglądy i nie bać się ich wygłaszać. Wyborcy wybrali nas i powołali do pełnienia określonych zadań oraz do odpowiedzialnej służby, a nie dla zabawy. Nowa ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (Dz.U.nr 34 p.173) wprowadza nowe zasady, w myśl których radni jako funkcjonariusze publiczni za błędne decyzje mogą ponosić pełne konsekwencje finansowe, łącznie z własnym majątkiem. Jest kryzys, czasy są obecnie bardzo trudne, rząd obcina samorządom środki, jak u nas jest wiemy, ale jak będzie nie. Mam zatem pełną świadomość, że ciąży na mnie szczególna odpowiedzialność. Muszę czuwać, nie tylko nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, ale też, żeby gmina Luzino nie poniosła żadnego uszczerbku finansowego tytułu niewłaściwych decyzji Rady Gminy. W naszej rzeczywistości samorządowej ścierają się dwie skrajnie różne wizje gminy. Trudno jest to pogodzić i wypracować koncyliacyjne stanowiska. Dlatego dokładałam wszelkich starań, aby nie dopuszczać do destabilizacji prac Rady i próbowałam zachęcać do wspólnej pracy na rzecz mieszkańców. Ze strony radnych opozycyjnych występował jednak notoryczny brak konstruktywnej współpracy, ale to od mądrości zasiadających w Radzie osób, od naszej staranności, sumienności i odpowiedzialności zależeć będzie obecny i przyszły kształt gminy Luzino. Każdy ma prawo do swojego zdania, ale najważniejsze jest moim zdaniem dążenie do wspólnie wypracowanych dobrych decyzji dla mieszkańców. Uważam, że różnić się trzeba, ale twórczo i mądrze. To jest prawdziwa wartość. Zwracam się do mieszkańców. Szanowni Państwo, deklaruję otwarcie, że opowiadam się za Wójtem Wejerem, popieram jego program, jest najlepszy i ma przyszłość. W gminie Luzino widać postęp, rozwój, rozkwit. Gmina rozwija się i pięknieje, mieszkańców to cieszy, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które podjęły ze mną współpracę, również przybyłym na dzisiejszą sesję mieszkańcom, aby wspierać ten dobry dla naszej gminy kierunek. Jest dla mnie zaszczytem pracować wspólnie z Państwem na rzecz społeczności luzińskiej. Informuję Państwa uprzejmie, iż nie wezmę udziału w głosowaniu. Oddaję się do dyspozycji Wysokiej Rady. Dziękuję.

Komentarze (2)

 
Odwołanie Przewodniczącej Rady nieskuteczne


Odwołanie Przewodniczącej Rady nieskuteczne

Dzisiaj to jest 29.03 2012 o godzinie 16.00 odbyła się sesja Rady Gminy Luzino jedynym punktem porządku było odwołanie pani Genowefy Kasprzyk z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy. Obecnych było 100% radnych (15 radnych). Po zapoznaniu z podstawą prawną i procedurą odwołania przewodniczącego odbyła się dyskusja nad wnioskiem . W imieniu opozycji czyli wnioskodawców wystąpił radny Andrzej Janusz odczytał uzasadnienie wniosku (kopia wniosku poniżej). W imieniu większości rządzącej głos zabrał radny Formela Bartłomiej w niedługim wystąpieniu odniósł się do uzasadnienia wniosku określił je oględnie jako przerysowane i przejaskrawione. Głos zabrała również przewodnicząca Rady odniosła się do zarzutów zawartych w uzasadnieniu, mocno zaakcentowała swoje poparcie dla wójta oraz odczytała oświadczenie. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie trzech radnych. I w końcu przystąpiono do tajnego głosowania nad wnioskiem. Należy podkreślić ,że przewodnicząca postanowiła nie brać udziału w głosowaniu , nie pobrała karty do głosowania i już było wszystko jasne. Głosowało 14 radnych głosów ważnych 14 za odwołaniem 7głosów przeciw 7 głosów .,czyli odwołanie nie skuteczne. Aby odwołać przewodniczącego potrzebna jest większość bezwzględna przy 15 radnych jest to 8 głosów. Jak pisałem w poprzednim artykule wszystko jest możliwe jak widać to co było przesądzone czyli obgadane przy papierosie pod wpływem chwilowego wzburzenia radnych z większości rządzącej okazało się warte funta kłaków gdy przyszło do realizmu politycznego. Nie poruszyłem tego w poprzednim artykule, że wójt zgadzając się na taką rozróbę utraciłby większość ,bo odwołana przewodnicząca na pewno wystąpiłaby z jego obozu i byłaby radną niezależną głosując w sprawach istotnych jak np. budżet przeciwko .Tak więc wójt skutecznie obronił przewodniczącą i uratował większość w radzie. Przewodnicząca podkreślała że ten wniosek kosztował ją wiele zdrowia jest to zrozumiałe. Miejmy tylko nadzieję że ta sytuacja skłoni przewodniczącą do remanentu dotychczasowego przewodnictwa Radzie. Radni z obozu wójta musieli się nieźle zagotować skoro weszli w układ z opozycją dla jej odwołania .Wójt natomiast musi się jakoś zabezpieczyć na przyszłość ,bo nie wydaje mi się możliwe aby dorosły ukształtowany człowiek z dnia na dzień zmienił charakter .Stowarzyszenie Samorządność liczy że ta sytuacja stworzy lepszy klimat dla organizacji pozarządowych i że to Przewodnicząca będzie z własnej inicjatywy zapraszać nas na konsultacje w sprawach istotnych dla rozwoju gminy.


Kazimierz Kulhawik

Prezes

Stowarzyszenia Samorządność

 Image

Komentarze (1)

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 24 z 49
© 2021 Luzino Stowarzyszenie Samorz%u0105dno%u015B%u0107
Image Image Image Image