Start
Zebranko Wiejskie w Luzinie

      W dniu 02.12.2008 o godz.18.00 w  remizie OSP odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa  Luzino. Na zebraniu zebrali się mieszkańcy Luzina w liczbie 32(trzydziestu dwóch)  mieszkańców. W tej liczbie znaleźli się  wójt, z-ca wójta, Przewodniczący Rady Gminy, sołty, trzej radni i pani protokólantka, gdy odejmiemy wymienione 8 (osiem) osób to wyjdzie, że na  zebranie stawiło się 24 (dwudziestu czterech ) mieszkańców  wsi. Wieś Luzino liczy 6752 mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego nawet na zebraniu wyborczym do Rady Sołeckiej w dniu 8 maja 2007 r. obecnych było tylko 29 mieszkańców (na 4798 uprawnionych do głosowania).Być może mieszkańcy są niedoinformowani i trzeba dotrzeć z informacją o zebraniu do mieszkańców wykorzystując wszelkie dostępne kanały informacyjne (  plakaty ogłoszeniowe w kolorze zielonym, prasa lokalna, ogłoszenie w kościołach, gminne strony internetowe), musi być dobrze przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem techniki audio-wizualnej.

     Gdy spełnione zostaną te warunki można będzie postawić pytanie, czy w Sołectwie Luzino mamy  doczynienia z obojętnością , niewiarą w  skuteczność oddziaływania Zebrania na losy wsi , zanikiem świadomości  obywatelskiej, czy jest to tylko brak informacji o Zebraniu, frekwencja w wyborach samorządowych dobrze świadczy o aktywności  i świadomości obywatelskiej mieszkańców Luzina. Zadawanie pytania o sens takich zebrań w demokratycznym państwie jest co najmniej niestosowne. Na zebraniach mieszkańcy się zapoznają ,ścierają się poglądy  mieszkańców, kształtują  więzi międzysąsiedzkie i postawa obywatelska, wzrasta świadomość samorządowa, decyduje się o kierunkach rozwoju swojego miejsca zamieszkania, ujawniają się lokalni liderzy kandydaci na przyszłych radnych i działaczy społecznych.

Zebranie Wiejskie to siła sołectwa. Im więcej konstruktywnych Zebrań Wiejskich, tym więcej dobrego wydarza się na wsi. Mieszkańcy sołectwa za pomocą Zebrania Wiejskiego i swojego sołtysa mogą reprezentować interesy społeczności sołeckiej względem organów gminy i organów administracji rządowej. Mogą także organizować wspólną działalność mieszkańców w sprawach publicznych, mających znaczenie dla sołectwa i gminy np. opieka nad młodzieżą, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, podtrzymanie lokalnych tradycji.     

          Poniżej porządek ostatniego Zebrania, trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry i treściwy plan zebrania. Ale pkt.2 nie został zrealizowany ponieważ zaproszeni  radni powiatowi byli nie obecni, pkt.3 nie zrealizowany-zaproszony przedstawiciel policji nie stawił się, pkt.4 nie zrealizowany zaproszony przedstawiciel TV kablowej nie stawił się , pkt.5 informacja  wójta przedstawiona nieczytelnie, wybiórczo i chaotycznie. Jak zawsze najbardziej barwny przebieg ma część :sprawy różne .W tej część głos zabierają mieszkańcy, zgłaszają swoje wnioski, żale, krytykują władze gminne, nieraz w akcie rozpaczy, desperacji i bezradności padają ze strony mieszkańców mocniejsze słowa. I po tej właśnie części mieszkańcy opuszczają zebranie zrezygnowani w poczuciu bezradności , w poczuciu, że nie mają na nic wpływu , nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji, wszystkie wysuwane wnioski  pomysły trafiają na opór ,wychodzą z  zebrania z przekonaniem ,że nie ma sensu na takie zebrania przychodzić.

1 Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe.

2. Informacja radnych powiatowych z działalności na rzecz Gminy Luzino w     Radzie Powiatu

3. Stan bezpieczeństwa na drogach gminy

4.Informacja na temat rozbudowy sieci TV kablowej w Luzinie

5. Informacja wójta  na temat inwestycji  do realizacji w 2009 roku

6. Sprawy różne

7. Zakończenie zebrania

        Stowarzyszenie Samorządność wielokrotnie wskazywało na brak polityki informacyjnej i dialogu Organów Gminy (Wójt, Rada Gminy) z mieszkańcami gminy. Naszym zdaniem w dobrym tonie byłoby zorganizowanie Zebrań Wiejskich w Gminie Luzino w okresie prac nad budżetem, świadczyłoby to o  szacunku do mieszkańców a co cztery lata wyborców.

Tym razem nie stawiamy żadnych tez odnośnie istniejącego stanu rzeczy, ale mam odczucie, że stan jest taki jaki jest pożądany…….

 

Kazimierz Kulhawik
  Skomentuj

Napisz komentarz
  • Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
  • Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • *Odśwież* swoją przeglądarkę, by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku 'wyślij'.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Tytuł:
Komentarz:

Ochrona:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

.

Image
 
Image
   
Image
 
Image
  
Image
 
Image
 
Image
     
Image

 

Gościmy

© 2019 Luzino Stowarzyszenie Samorz%u0105dno%u015B%u0107
Image Image Image Image