Start
Elektrownia jądrowa

           Ostatnio, powrócił temat budowy elektrowni jądrowej w okolicach Żarnowca. Chciałbym  przybliżyć państwu ten mało znany temat. Nieznane zawsze budzi w nas obawy i strach .Mam nadzieję, że  ten artykuł pozwoli zrozumieć zasadę działania elektrowni jądrowej i uzasadni ich stosowanie. Elementem wytwarzającym prąd w elektrowni węglowej, gazowej na olej napędowy, jądrowej, wiatrowej czy wodnej zawsze jest generator- prądnica. Energia z generatorów poprzez  stacje transformatorowe trafia do odbiorców. Nazwa elektrowni zależy od rodzaju paliwa zasilającego  urządzenie napędzające generator. W przypadku elektrowni jądrowej generator  napędzany jest turbiną parową. Wydzielająca się  podczas reakcji jądrowej w reaktorze  temperatura wykorzystywana jest do ogrzania wody do stanu gazowego (para) Para poprzez dysze oddziaływuje na łopaty wirnika turbiny  powodując jego obrót a turbina obraca prądnicę.

 Dla bezpieczeństwa zastosowano trzy obiegi wody:

-Obieg pierwotny – woda chłodząca  reaktor

-Obieg wtórny – obieg  parowo wodny napędzający turbinę

-Obieg chłodzący – woda z naturalnego zbiornika wodnego

 

Schemat  najpopularniejszego typu elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym

 Image

          Wyczerpujące się zasoby surowców  naturalnych stosowanych w elektrowniach konwencjonalnych (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa) ich niestabilne ceny oraz coraz bardziej rygorystyczne prawo o ochronie środowiska ,zmuszają do poszukiwania alternatywnych  sposobów wytwarzania energii elektrycznej. Od dawna do napędu generatorów wykorzystuję się energię  spiętrzonej wody (elektrownie wodne) oraz energię wiatru (elektrownie wiatrowe ),są to źródła ekologiczne ale niestabilne(zależne od warunków atmosferycznych i  nie każdy kraj posiada  warunki  do ich stosowania), ponadto tego typu elektrownie są małej mocy. Elektrownie jądrowe mają dużą moc, są stabilne, ekologiczne i bezpieczne. Obawy przed energetyką jądrową wiążą się z niebezpiecznym promieniowaniem w przypadku rozszczelnienia reaktora.

         Energetyka polska oparta jest w większości na węglu kamiennym i brunatnym a więc na surowcach najbardziej nieprzyjaznych dla środowiska. Prawo o ochronie środowiska nakłada na trucicieli ogromne kary, te kary zapłacimy my odbiorcy ponieważ będą one wliczane w cenę energii. Unia europejska  daje nam czas na zmianę tego stanu .Z oczywistych względów nie możemy opierać naszej energetyki na ropie naftowej ani gazie ziemnym (niepewny dostawca ze wschodu), pozostaje zatem  dalsze rozwijanie energetyki wiatrowej i wodnej oraz budowa  elektrowni jądrowych. Wielu naukowców i inżynierów uważa, że energetyka jądrowa jest najlepszym sposobem pozyskiwania energii, spełnia bowiem większość wymagań stawianych  nowoczesnym technologiom. jest niezależna od surowców naturalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego itp.), elektrownie mogą pracować bez obawy szybkiego wyczerpania się zapasów paliwa. Z używanego paliwa można uzyskać więcej energii elektrycznej niż z jakiegokolwiek innego źródła naturalnego, np.:
- 1 kg węgla dostarcza 3 kWh energii
- 1 kg drewna - 1 kWh energii
- 1 kg nafty - 4 kWh
- 1 kg uranu - 50 tys. kWh

Elektrownia konwencjonalna o mocy 1000 MW zużywa 2,6 mln ton węgla (2 tys. wagonów kolejowych), 2 mln ton ropy (10 supertankowców), zaś jądrowa - uranu zaledwie 30 ton. Energetyka jądrowa jest nieszkodliwa dla środowiska, nie emituje  trujących substancji do otoczenia, przez co nie zanieczyszcza powietrza, gleby i nie wpływa na pogorszenie warunków zdrowotnych ludzi.

Obecnie w 31 krajach działa 437 reaktorów jądrowych. Wytwarzają one ok. 17 proc. energii elektrycznej. Dla przykładu w Niemczech jest ich 17, w Szwecji 10, we Francji 59 a w Rosji 31 (ostatnio Rosja zapowiedziała budowę kolejnej elektrowni tym razem w obwodzie Kaliningradzkim i już oferuje Polsce sprzedaż nadwyżek wyprodukowanego prądu)  Praca tych 471 reaktorów jądrowych pozwala na uniknięcie emisji do atmosfery 2,3 miliarda ton dwutlenku węgla - podstawowego gazu cieplarnianego, odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne. Niestety, wielu ludzi nie dostrzega tych korzyści, nie wiem czy to ze względu na niedoinformowanie, czy strach przed konsekwencjami ewentualnej awarii. W konsekwencji w wielu państwach występuje duży opór w zastosowaniu tej technologii, a w niektórych (Włochy, Polska), ze względu na protesty społeczne, w ogóle się jej nie stosuje, w Europie, tylko Polska i Albania nie posiadają ani jednej elektrowni jądrowej. Oczywiście jak każda inna forma nowej technologii, energetyka jądrowa stwarza też pewne zagrożenia. Społeczeństwo najbardziej obawia się awarii reaktora, co zostało jeszcze bardziej spotęgowane po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Skutki tego wydarzenia (skażenie ziemi na znacznym obszarze, wykraczającym nawet poza granice byłego ZSRR, wiele ofiar w ludziach), choć mniejsze niż przewidywano, spowodowały znaczne spustoszenia w świadomości ludzkiej dotyczące wszystkiego co jądrowe. Ludzie zaczęli obawiać się wszelkiego promieniowania nie uświadamiając sobie, że promieniowanie istnieje od zawsze, nie tylko z pracy elektrowni.
           Oczywiście ryzyko awarii istnieje zawsze, dlatego stosuje się specjalne systemy zabezpieczeń, mające na celu nie dopuszczenie do sytuacji kryzysowej. Innym zagrożeniem, być może nawet większym od hipotetycznej awarii reaktora, jest składowanie odpadów radioaktywnych. Wiadomo, że w wyniku eksploatacji elektrowni atomowej powstaje zużyte paliwo, które jeszcze przez długi czas pozostaje aktywne. Należy je więc przechowywać w odpowiednio przygotowanym miejscu aż do czasu, kiedy przestanie być szkodliwe dla środowiska. Ze względu na długi czas połowicznego rozpadu, proces ten jest długotrwały i wymaga, aby składowisko było dobrze zabezpieczone. Również transport materiałów radioaktywnych wzbudza wśród ludzi duże obawy, zwłaszcza w przypadku ewentualnego wypadku. Materiały promieniotwórcze są przewożone przeważnie koleją lub drogą morską i są w tym celu odpowiednio zabezpieczone, ale i tak w świadomości ludzkiej ich transport w pobliżu miejsc zamieszkania budzi wiele kontrowersji i protestów.

           Kończąc, chciałbym przedstawić korzyści i ryzyko z budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej:

 

KORZYŚCI

 1. nie emituje szkodliwych pyłów i gazów (SO2, CO2, CO)
 2. ograniczenie eksploatacji paliw kopalnianych
 3. zajmuje niedużą powierzchnię
 4. nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania
 5. eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów
 6. eliminuje transport dużych ilości paliw konwencjonalnych
 7. wielokrotnie zmniejszona ilość odpadów oraz powierzchnie ich składowania

RYZYKO


 1. stanowi zagrożenie reaktywnością w przypadku awarii reaktora atomowego
 2. możliwość wydzielania nuklidów promieniotwórczych podczas eksploatacji     reaktora 

     atomowego
 3. kłopotliwy problem składowania i gospodarowania radioaktywnych odpadów

     powstających z reaktora atomowego
 4.  możliwość skażenia wód, powietrza, gleb znajdujących się w rejonie składowania 

      odpadów

Myślę że chociaż w  niewielkim stopniu przybliżyłem Państwu temat elektrowni jądrowej i pomogłem w wyrobieniu opinii  o jej zastosowaniu w naszym kraju .

       Zdaniem Stowarzyszenia Samorządność, Polska nie ma alternatywy ,musi podjąć decyzję i jak najszybciej przystąpić do  budowy co najmniej dwóch elektrowni jądrowych, tego wymaga bezpieczeństwo obywateli, tego wymaga polska racja stanu. Ostatnie kłopoty z tranzytem gazu  oraz stanowisko Niemiec w sprawie budowy gazociągu  przez Morze Bałtyckie  pokazują dobitnie, że w sferze bezpieczeństwa energetycznego Europa nie jest jednolita. Nie można bez końca odkładać podjęcia trudnych decyzji ,Orliki są ważne, ale dla nas ważniejsza jest wysokość rachunków za prąd po 2012 roku, oraz nieskrępowany dostęp do ropy naftowej i gazu ziemnego.

   Pozdrawiam wszystkich odwiedzających portal Stowarzyszenia Samorządność

                        Marcin Piotr Klimczak

 Kębłowo
  Skomentuj

Napisz komentarz
  • Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
  • Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • *Odśwież* swoją przeglądarkę, by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku 'wyślij'.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Tytuł:
Komentarz:

Ochrona:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

.

Image
 
Image
   
Image
 
Image
  
Image
 
Image
 
Image
     
Image

 

Gościmy

© 2019 Luzino Stowarzyszenie Samorz%u0105dno%u015B%u0107
Image Image Image Image