Start arrow Artykuły arrow Budzet Gminy Luzino 2012

 Budżet Gminy Luzino 2012- prezentacja (plik pdf)

 

    Porównanie               rok 2010                  rok 2011                  rok 2012

 

Dochód budżetu………     51 777 829,37 zł        51 036 277,09 zł       45 948 799,76 zł

Wydatki budżetu…………  59 062 967,73 zl        58 563 423,03 zł       47 029 555,76 zł

Przychody (kredyty)……………....                         8 815 230,00 zł        4 700 000,00 zł

Rozchody (raty kredytów)………...                      1 883 596,00 zł         3 619 244,00 zł

 

Zadłużenie na początek    2011                         8 888 590,00 zł

                    na koniec     2011                      15 820 224,00 zł.

Zadłużenie na początek    2012                                                      15  816  819.00 zł

                 na koniec       2012                                                      16 897  575.00 zł     

 

Jak widać z porównania powyżej budżet na 2012r  jest  niższy o  5 087 477.33 zł po stronie dochodów w porównaniu do 2011r  a po stronie wydatków niższy   o 11 533 867,54 zł .Te różnice zmniejszą się po nowelizacji budżetu w marcu w związku z uszczegółowieniem danych z ministerstwa finansów oraz po rozliczeniu budżetu z roku 2011 ale różnice i tak pozostaną kolosalne.  Roczna  kwota na  obsługę długu w związku z inflacją i zmianą stóp  może się również zwiększyć i proporcje pozostaną jak wyżej. Po prorozwojowych budżetach 2010, 2011 następuje gwałtowne spowolnienie. Do maksymalnego zadłużenia (60%planowanych dochodów ) brakuje 23% i nawet  przyjmując wariant ostrożnościowy w związku z niepewną sytuacją gospodarczą na świecie można kontynuować niezbędne inwestycje w infrastrukturze. W mojej ocenie za dużo w tym kalkulacji politycznych a za mało podejścia gospodarskiego. Dlaczego zaplanowano tak dużo inwestycji na rok 2010 które siłą bezwładności przeniosły się na 2011 a teraz  gwałtownie hamuje. Ponieważ w 2010 były wybory samorządowe, teraz należy złapać oddech i w 2014 roku wyborczym znowu ofensywa inwestycyjna. Wszystkim to pasuje i większości rządzącej i opozycji ponieważ pod sukcesy inwestycyjne wszyscy kandydujący się podłączą. Poniżej wykaz inwestycji z roku 2010 i  na rok 2012. Nie widać na rok 2012 ul. Tartacznej i Polnej  nie widać punktu zlewnego dla wozów asenizacyjnych, nie widać Centrum Luzina  i wielu innych spraw które sygnalizowała przewodniczaca Rady i wójt wcześniej  a także  w wywiadzie w TTM w listopadzie 2011 roku. Zauważam bardzo dużą dowolność i przypadkowość w planowaniu zadań. Gdyby jeszcze te zadań były z jako taką konsekwencją realizowane można by mieć zaufanie do tych planów ale tak nie jest, można to prześledzić w budżetach wstecz. Zadania zaplanowane na konkretny rok są przeciągane o lata niektóre są pomijane w ogóle a w zamian realizowane te nie planowane a przecież plany poparte są konkretnymi środkami którymi trzeba ciągle  żonglować. Dla przykładu utwardzenie ulic Narcyzowej i Łąkowej zaplanowane były na 2010 na 2011 i teraz na 2012 a czy będą utwardzone to zobaczymy w grudniu 2012 roku, etapowanie drobnych zadań również jest irytujące. Budżet jest żywy , procesy planowania i pozyskiwania środków są skomplikowane, długotrwałe i nie zawsze dają się skoordynować w czasie  ale w moim przekonaniu tego naciągania jest zdecydowanie za dużo. Obiecanki w kampanii wyborczej można  wytłumaczyć w trakcie kadencji jakimiś tam  okolicznościami ale pisanie byle czego w budżecie na konkretny rok tego nie rozumiem.  Gdyby prześledzić plany inwestycyjne w budżetach to jesteśmy opóźnieni w realizacji o  trzy a może i więcej lat. Struktura wydatków w poszczególnych działach w ciągu ostatnich lat steruje w niekorzystną stronę.  Brakuje również działań które w najbliższej  przyszłości  spowodowałyby zwiększenie  dochodów własnych  do budżetu gminy

Budżety gminy są jawne i dostępne w bip http://bip.luzino.pl/?pid=368   każdy może wyrobić swój pogląd ja widzę to na dziś  tak jak przedstawiłem .

Kazimierz Kulhawik

Przewodniczący

Stowarzyszenia Samorządność

 

 

 

Wykaz inwestycji i zakupów

inwestycyjnych  finansowanych

z Budżetu Gminy w 2010 roku- część wykazu

                                                                                             

Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

KWOTA PLANOWANA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

10.

BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :

 

- Przebudowa drogi Powiatowej Kniewo-Łebno wraz z

infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w

Luzinie                                                                         / 881 538,97 zł /,

 

- ul. Bankowa w Luzinie wspólnie z inwestorami z tej

ulicy /w ramach środków zabezpieczonych w roku2009/,

 

- utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Piaskowej w

Luzinie                                                                          / 480 000,00 zł/,

- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie                            / 320 000,00 zł/,

 

- Remont Drogi Powiatowej nr 1453G (Kębłowo – DK

nr 6- ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na

odcinku Kębłowo - Zelewo wraz z budową ciągów

pieszo – rowerowych                                                 / 1 371 000,00 zł/,

 

- modernizacja nawierzchni dróg wraz z ciągami

pieszymi ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie

                                                                                    / 1 200 000,00 zł/,

- wykonanie odwodnienia ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie

oraz przygotowanie projektu technicznego odwodnienia

ul. Wilczka                                                                    / 220 000,00 zł/,

 

-  odwodnienie oraz  I etap utwardzenia ul. Narcyzowej w Luzinie – kontynuacja zadania w ramach środków finansowych   z roku 2009 /po uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego /,

              

- projekt techniczny nawierzchni ul. Kwiatowej w

Luzinie                                                                            / 30 000,00 zł/,

- projekt odwodnienia  oraz projekt techniczny

utwardzenia ulic: Tartacznej i Polnej w Luzinie

                                                                                       / 120 000,00 zł/,

                                 

4 622 538,97

Źródło BIP

Wydatki majątkowe

finansowane

z Budżetu Gminy Luzino w 2012 roku

 

                                                                                             

Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Planowana kwota na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1.

SALA GIMNASTYCZNA + dwie  SALE DYDAKTYCZNE -SZKOŁA PODSTAWOWA w  SYCHOWIE

937 677,05

2.

Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KĘBŁOWIE

369 000,00

3.

Modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w miejscowości Luzino i Kębłowo, polegająca na:

- budowie studni głębinowej wraz z wyposażeniem dla wsi Luzino i Kębłowo,

- wykonanie II ciągu technologicznego uzdatniania wody w Luzinie,

- wykonanie zasilania energetycznego dla potrzeb ujęcia wody w Kębłowie i Luzinie,

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z utwardzeniem ciągów komunikacji wewnętrznej w Luzinie i Kębłowie,

- wykonanie sterowania napełniania zbiornika ujecia wody w Kębłowie,

- zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Luzinie,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej I etap – ‘Wilczka Zachód” Luzino.

Realizacja w latach 2012 – 2013.

356 820,00

4.

Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH

70 000,00

5.

BUDOWA   DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :

- ul. Narcyzowej w Luzinie                                        /300 000,00 zł/,

- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie                         /405 000,00 zł/

705 000,00

6.

BUDOWA CHODNIKÓW

- Sychowo na odcinku  247 mb  + zatoczka               /160 000,00 zł/

- Kochanowo na odcinku 107 mb + zatoczka              / 80 000,00 zł/

- Kębłowo:                                                                  / 620 000,00 zł/

w tym:

ul. Chłopska 860 mb             – 340 000,00 zł,

ul. Wiejska 355 mb                  80 000,00 zł,

ul. Ludowa 580 mb               -  150 000,00 zł,

ul. Ks. Borysewicza 182 mb -    50 000,00 zł,

- Wyszecino :                                                              / 155 000,00 zł/

w tym:

ul. Ofiar Stutthofu na odcinku 198 mb – 45 000,00 zł,

ul. Kasztanowa na odcinku 380 mb     - 110 000,00 zł,

Koszty ogólne realizacji zadań w ramach PROJEKTU -

75 650,00 zł.

1 090 650,00

7.

Odwodnienia dróg, ulic i placów

30 000,00

8.

OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy

50 000,00

9.

Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

316 706,76

10.

Realizacja małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”:

Zadanie:

1)      Budowa altany z grillem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu /47 852,74 zł, w tym: dofinansowanie 21 950,00 zł/

 

2)      Zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez budowę altanki oraz boiska do siatkówki /49 317,88 zł, w tym: dotacja 25 000,00 zł/

97 170,62

11.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa miejscowości Luzino i Robakowo o miejsca rekreacyjno – sportowe”, w tym: dofinansowanie zadania w kwocie 184 579,00 zł.

306 257,09

RAZEM:

4 329 281,52

 
  Komentarze (1)
Dodane przez Fishi, w dniu - 25-12-2011 19:24
Nie powiem, że nie zgadzam się z pańską wypowiedzią w całości, ale siłą rzeczy pisze Pan również pod wpływem przesłanek stricte politycznych. Nie ma co ukrywać, zresztą sam się Pan Przewodniczący chwalił, że owa postać była osobą spinającą całość opozycyjnego ulotkowania w ostatnich wyborach samorządowych. I mimo ich wyniku nadal można Pana wiązać z tą frakcją, mimo widocznego złagodzenia wypowiedzi. Należałoby zadać pytanie - Co zrobiła dla swoich wyborców opozycja? Zresztą na forum www.twoje-luzino.pl Poleć znajomym Poleć znajomym mamy wyraz dezaprobaty wyrażonej przez jednego z mieszkańców Kębłowa kierowanej pod adresem swoich 'wybrańców'. Skoro już pijemy... pijmy uczciwie do całości :) Pzdr  
BTW: po raz kolejny BRAWA ZE CHĘĆ I JEJ ZREALIZOWANIE WZGLĘDEM PRZYSTĘPNEGO "PRZETŁUMACZEIA" SPRAW BUDŻETOWYCH DLA NAS, SZARACZKÓW.!!!

Napisz komentarz
  • Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
  • Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • *Odśwież* swoją przeglądarkę, by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku 'wyślij'.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Tytuł:
Komentarz:

Ochrona:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 Luzino Stowarzyszenie Samorz%u0105dno%u015B%u0107
Image Image Image Image